Saturday, January 21, 2017

කිරි නිෂ්පාදනය හා ගව පාලනය පිළිබද උපදෙස් පත්‍රිකා

සත්ව නිශ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද කිරි නිෂ්පාදනය හා ගව පාලනය පිළිබද උපදෙස් පත්‍රිකා පහතින් ලබා ගන්න.


No comments:

Post a Comment